Termékek Menü

6.2. Félflexibilis tárcsa és rondeller

A félflexibilis tárcsát a sa­rok­csi­szo­lók­hoz tá­masz­tó tá­nyér­ral hasz­nál­ha­tó csi­szo­ló­szer­szám. Kő­ze­tek és be­ton meg­mun­ká­lá­sá­ra hasz­ná­la­tos. A rondellert sav­ál­ló anya­gok tisz­tí­tó jel­le­gű meg­mun­ká­lá­sá­ra hasz­nál­ják. Kú­pos­sá­gá­ból adó­dó­an hen­ger­fe­lü­le­tek meg­mun­ká­lá­sá­ra is al­kal­mas. Tá­masz­tó tá­nyér hasz­ná­la­ta nem szük­sé­ges.
Nézet:
Rendezés: